Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

SEETA

SEETA Community is a collaborative on-line community of twelve Teachers' Associations in South Eastern Europe. For those who become members there is a variety of on-line courses to attend, chat rooms, information on upcoming events etc. Check it out on http://www.seeta.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου