Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ


ΘΕΜΑ: «Νομοθεσία σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων    
               στα Αγγλικά»

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνω περιληπτικά τα ΠΔ σχετικά με τις εξετάσεις στα Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για ενημέρωση. Αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις στα ΦΕΚ 129 / 15 Μάη 1981 τ. Α΄ όπου το ΠΔ 465 / 81 επιλογή θεμάτων γραπτών εξετάσεων Γυμνασίων (Ξένη Γλώσσα), ΦΕΚ 81 / 8 Mαίου 2008 όπου το ΠΔ 50 για τα ΕΠΑ.Λ  και το ΠΔ 80/2003 σελ. 24 ΙΓ για τα Ενιαία Λύκεια.

  1. Για τα Γυμνάσια

Ζητείται από τους μαθητές η απάντηση σε 4 ερωτήσεις κατανόησης διδαγμένου κειμένου, Α΄ Τάξη 70 -100 λέξεις, Β΄ και Γ΄ Τάξεις 100 – 130 λέξεις. Απάντηση σε 4 παρατηρήσεις γραμματικής και σύνταξης που κάθε μια μπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις με τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση φράσεων ή προτάσεων ή λέξεων.
Για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου ζητείται ορθογραφία διδαγμένου κειμένου 50-70 λέξεων. Στην Α΄ Τάξη κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2 ½ ενώ στις Β΄ και Γ΄ Τάξεις με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία από 1-4 μονάδες.


  1. Για τα Ενιαία Λύκεια

Α) Διδαγμένο κείμενο 150 – 180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησης (πιθανόν
     και με υποερωτήματα). Βαρύτητα: 35 %
B) Δίδονται 4 παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικής φύσεως και κάθε
     παρατήρηση μπορεί να έχει 2-4 ερωτήματα. Βαρύτητα: 35%
Γ) Παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120-150 λέξεων
     με βαρύτητα: 30% της συνολικής βαθμολογίας.

  1. Για τα ΕΠΑΛ ( Γενικά Αγγλικά και Αγγλικά ειδικότητας)

Α) Διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησης κλειστού ή
     ανοιχτού τύπου (πιθανόν και με υποερωτήματα). Βαρύτητα: 35%
B) Δίδονται 4 παρατηρήσεις λεξιλογικής και γραμματικο-συντακτικής
     φύσεως και κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει μέχρι 4 υποερωτήματα με τη
     μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου. Βαρύτητα: 35%
Γ) Παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120 -150
    λέξεων. Βαρύτητα: 30% της συνολικής βαθμολογίας.
                                                                                                   Με εκτίμηση

                                                                                        Η Σχολική Σύμβουλος
                                                                                     Αγγλικής Γλώσσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου