Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Εξετάσεις ΚΠΓ ΜΑΙΟΥ 2013Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2013.
   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Μαΐου 2013 για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

   Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·        Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
·        Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου :

α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α  (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»),
β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»),
γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»).  
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741).
·        Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.
·        Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

    Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται από 08-02-2013 το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: www.minedu.gov.gr.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

TESOL Macedonia-Thrace 2013


Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ 16-2-2013


Επιμορφωτική Ημερίδα ΕΚΑΔΕΒΕΕπιμορφωτική Ημερίδα  διοργανώνεται σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας,  την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Άνω Τούμπας,
Κλεάνθους 59, τηλ. 2310 923 916  και ώρα: 18.00 – 20.30. (Αριθμ. ΄Εγκρισης 1481 / 4/2/2013)

Πρόγραμμα:

18 : 00  – 18:15  Προσέλευση
18 : 15 - 18:45  «Τριάντα Χρόνια Μετά»: Εισήγηση Καθηγητή Στάθη Ευσταθιάδη, Ομότιμου Καθηγητή Διδακτικής Μεθοδολογίας  Αγγλικού Τμήματος Α.Π.Θ. και Επίτιμου Προέδρου Τμήματος
18 : 45 – 19: 00 Χαιρετισμός και ομιλία της Καθηγήτριας Ιόλης Χαρατσάρη.
19.00-19.15:  Evaluation : to be or not to be  -ed”   Παρουσίαση του Θ. Μανιάκα
19.15-19.30:  Διάλειμμα
19.30-19.50:  Παρουσίαση διδακτικής πρακτικής: Κοντοπούλου Φιλίππα και Καρλή Δήμητρα  του 1ου Γυμνασίου Άνω Τούμπας.
19.50-20.30:  Παρουσίαση διδακτικών προσεγγίσεων σε μαθητές με κινησιακά προβλήματα – Εργαστήρια: Paul Shaw & Katie Quartano, Επιμορφωτές – Συγγραφείς της διδακτικής προσέγγισης «The Disabled - Access Friendly Campaign»