Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ               ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ (Μ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Σ.Δ.)
 TEACHERS OF ENGLISH UNION OF MACEDONIA (TEUM)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ
   ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
                                                                                                                 
   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:                                                                  Σέρρες,  22/09/2016
 Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,
 Υφυπουργοί Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ.κ. Καθηγητές Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης,
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος,
Τοπικές / περιφερειακές ενώσεις καθηγητών αγγλικής δημόσιας εκπαίδευσης
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ε.Λ.Μ.Ε. Σερρών
Δ.Ο.Ε

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, λειτουργώντας υπό το πλαίσιο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, επιλέγουμε να επικεντρωθούμε στο ζήτημα του διαχωρισμού επιπέδων (αρχαρίων, προχωρημένων) στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06 στη βαθμίδα του Γυμνασίου.


Η Υ.Α. 135800/Δ2/23-08-2016 (ΦΕΚ Β’ 2732/31-08-2016), σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας γίνεται κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο, ουσιαστικά αναιρεί την κατανομή των μαθητών σε επίπεδα σε περίπτωση σχολικής μονάδας όπου υπάρχουν 1 ή 3 ή 5 τμήματα (μονός αριθμός) ανά τάξη, παρά το γεγονός πως είναι πιθανό να υπάρχει ανομοιογένεια στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών ενός ενιαίου τμήματος, σε σχολικές μονάδες τόσο της περιφέρειας όσο και των αστικών κέντρων. Αυτό σημαίνει ότι σε ίδιες τάξεις σε διαφορετικά σχολεία, αλλά και μέσα στο ίδιο σχολείο, αναβαθμίζονται ή υποβαθμίζονται  μαθητές.
Επιπλέον,  με μια απλή διευκρίνιση που δεν υπάρχει στην αρχική Υ.Α, το Υπουργείο, με σπασμωδικές και αντιεκπαιδευτικές κινήσεις, διευρύνει το μέτρο και στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου που λειτουργούν  ήδη με επίπεδα.
Να σημειωθεί ότι η παραπάνω απόφαση του Υπουργείου δημιουργεί αξεπέραστα εμπόδια στην άμεση σύνδεση της διδασκαλίας της Αγγλικής στο  Γυμνάσιο (και το Λύκειο) με τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να καταργηθεί η συγκεκριμένη Υ.Α. και να επανεξεταστεί το ζήτημα γιατί, όπως φαίνεται, στηρίζεται κυρίως στη λογική να μην …. «προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού». Με απλά λόγια, ο στόχος του Υπουργείου είναι ξεκάθαρα να αφαιρεθούν επιπλέον ώρες από τους εκπ/κούς ΠΕ 06 Αγγλικής  δημιουργώντας τεχνητό πλεόνασμα  ωρών Αγγλικής Γλώσσας, ενώ με τους υπάρχοντες εκπ/κους Αγγλικής θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τα επίπεδα, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την κατάργηση της Υ.Α. και την ισχύ των επιπέδων σε όλα τα σχολεία ασχέτως αριθμού τμημάτων και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.
Ζητούμε να σταματήσει η σύγχυση και η ανακολουθία στην οργάνωση των εκπαιδευτικών θεμάτων και οι αποφάσεις να παίρνονται με βάση την παιδαγωγική και επιστημονική τεκμηρίωση, μετά από ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των βασικών παραγόντων της εκπαίδευσης.
Εμείς  οι εκπαιδευτικοί Αγγλικών του Νομού Σερρών ζητούμε από το νέο Υπουργό Παιδείας να λάβει υπόψη του  το αίτημά μας .

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ‘Ενωσης
Πρόεδρος               Σουζάνα Δράμπα
Αντιπρόεδρος        Δώρα Γκένιου
Γραμματέας           Παληγιάννη Κατερίνα
Ταμίας                    Τσεπελή Μαριάνθη
Μέλη                       Πάνου Ελευθερία / Χριστίνα Σαββοπούλου