Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Έκφρασης στην Αγγλική γλώσσα

Η Μακεδονική Ένωση Καθηγητών Δημόσιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, η Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής (κα Αμανατίδου Κωνσταντίνα) και οι Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών (Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων) συνδιοργανώνουν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Έκφρασης στην Αγγλική γλώσσα για το σχολικό έτος 2013-2014.
Στόχος της Δράσης είναι η επαφή των μαθητών με την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα  μέσα από την λογοτεχνία και την ποίηση, η έκφραση των συναισθημάτων που βιώνουν μέσα από αυτή αλλά και η χρήση της σαν μέσο εξωτερίκευσης των δικών τους συναισθημάτων καθώς και η καλλιέργεια της γλωσσικής τους παιδείας και εκφραστικής τους ικανότητας στην Αγγλική Γλώσσα. Παράλληλα ενισχύεται ο αναδυόμενος κριτικός γραμματισμός των μαθητών καθώς προσεγγίζουν ένα θέμα μέσα από ποικίλα αυθεντικά κείμενα.
1914-2014/100 years since World War I &    1913-2013/ 100 years since the Liberation of Serres
War and Peace: Express yourself through Literature
O 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος επηρέασε άμεσα ή έμμεσα τις καθημερινές ζωές όλων σχεδόν των Ευρωπαίων πολιτών και χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο καθώς και το μέλλον της Ευρώπης. Οι μνήμες του πολέμου αποτελούν πλέον μέρος της συλλογικής Ευρωπαϊκής κληρονομιάς.
Η φετινή Μαθητική Δράση Έκφρασης στην Αγγλική Γλώσσα θέτει ως στόχους της
  • να προβάλει τη σπουδαιότητα της έκβασης του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου στη διαδρομή προς μια κοινή Ευρωπαϊκή ταυτότητα
  • να δώσει τη δυνατότητα διερεύνησης του θέματος του πολέμου και της ειρήνης στους μαθητές από ποικίλες οπτικές γωνίες (πολιτικές, ιστορικές, κοινωνικές, γλωσσολογικές και κυρίως λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές)
  • να προωθήσει την έκφραση των συμπερασμάτων και των συναισθημάτων των μαθητών μέσα από τη λογοτεχνία και τις τέχνες.

Η Δράση απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε΄και ΣΤ΄τάξης), Γυμνασίου και Λυκείου και η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυστηρά η Αγγλική.
Διάρκεια: Οκτώβριος 2013 - Φεβρουάριος 2014 (5 μήνες)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
  • Ποιήματα
  • Διηγήματα
  • Παραμύθια
  • Αφίσες (μεγέθους Α3 ή μεγαλύτερες)
  • Μελοποιημένη ποίηση
  • Δραματοποίηση (Σύντομο θεατρικό δρώμενο 15΄)
  • Animation
Τα τελικά προϊόντα θα υποβληθούν ως τα τέλη του Φεβρουαρίου 2014 και θα παρουσιαστούν σε Γιορτή Καλλιτεχνικής Έκφρασης στην Αγγλική Γλώσσα που θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Καθηγητών Αγγλικής τον Απρίλιο του 2014. Οι συμμετέχοντες καθηγητές θα πάρουν βεβαίωση και όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές έπαινο.
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο email ysd@dipe.ser.sch.gr ως τις 15 Νοεμβρίου 2013.
Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν συνοπτική φόρμα απολογισμού και τα τελικά προϊόντα που δημιούργησαν με τους μαθητές τους.
Ο Δ/ντης
Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών
Αναστάσιος Λυμπούδης

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού ΛυκείουΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ   
Το γεγονός ότι ο μαθητικός πληθυσμός των περισσοτέρων ΓΕΛ της χώρας απαρτίζεται από μαθητές προερχόμενους από διαφορετικά Γυμνάσια συνεπάγεται ότι τα τμήματα είναι ανομοιογενή.
Ως μάθημα επιλογής προσφέρεται σε μαθητές είτε αδίδακτους είτε προχωρημένους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η σύνθεση των τμημάτων.
Και στις δύο κατηγορίες μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του ΥΠΑΙΘ. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κλπ.
Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι οι σημαντικές διαφορές οι οποίες, εκ των πραγμάτων, υφίστανται από τμήμα σε τμήμα, υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους. 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρωτίστως να λαμβάνουν υπόψη τους το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την κάθε μία από τις παραπάνω Ξένες Γλώσσες ξεχωριστά (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και να δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στον προγραμματισμό της διδασκαλίας εν γένει, αλλά και της κάθε διδακτικής ώρας χωριστά, ώστε να γίνεται «αποτελεσματική» χρήση του διδακτικού χρόνου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:
α) να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη
β) να ολοκληρώνουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που κρίνονται απαραίτητα για την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας του μαθητικού δυναμικού τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκάστοτε διδακτικό εγχειρίδιο είναι ένα «εργαλείο» υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο, στο σύνολό του, αλλά και ως προς τους επιμέρους διδακτικούς στόχους, αποτελεί τον βασικό οδηγό, βάσει του οποίου σχεδιάζεται και υλοποιείται το μάθημα.
Σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες αυτές η διδαχθείσα ύλη του τρέχοντος διδακτικού έτους υπολείπεται εκείνης που έχει προγραμματίσει ο διδάσκων, η ολοκλήρωσή της μπορεί να επιτευχθεί στο επόμενο σχολικό έτος, αφού ενταχθεί στον προγραμματισμό της ύλης της επόμενης τάξης.

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Εξετάσεις ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013

1.   Οι εξετάσεις του ΚΠΓ θα διενεργηθούν 23-24 Νοεμβρίου 2013. Αυτή την εξεταστική περίοδο μπορούν να συμμετέχουν:
(α) υποψήφιοι Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής στη διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Β (Β1+Β2) και στη ΝΕΑ διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Γ (Γ1+Γ2) 
(β) υποψήφιοι Τουρκικής στη διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Β (Β1+Β2) και στη ΝΕΑ ΜΗ-διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Γ1
2.  Εξεταστικά Κέντρα για την εξέταση επιπέδου Γ (Γ1+Γ2) θα οριστούν από το Υπουργείο Παιδείας αυτή την περίοδο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Ηράκλειο  
3.   Προδιαγραφές και δείγματα θεμάτων των νέων εξετάσεων επιπέδου Γ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (εδώ).
4.  Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις αυτής της περιόδου θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013.
 
Πηγή:
http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_news.htm