Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

"Charles Dickens: Births, Marriages, Deaths"

The School of English, Aristotle University of Thessaloniki

and

The Department of English Language and Literature, Bilkent University, Ankara, Turkey

jointly organise a conference entitled  "Charles Dickens: Births, Marriages, Deaths", to be held

October 19-20, 2012, in Thessaloniki. For more info visit http://www.enl.auth.gr/dickens

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

RPLTL: Research Papers in Language Teaching and Learning

Το επιστημονικό αυτό περιοδικό έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος
Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας του ΕΑΠ
(Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου) και περιέχει έρευνες στους τομείς
της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TESOL)
http://rpltl.eap.gr/