Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

RPLTL: Research Papers in Language Teaching and Learning

Το επιστημονικό αυτό περιοδικό έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος
Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας του ΕΑΠ
(Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου) και περιέχει έρευνες στους τομείς
της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (TESOL)
http://rpltl.eap.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου