Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Νομοθεσία σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του μαθήματος των Αγγλικών σε Γυμνάσια και Λύκεια

1.   Για τα Γυμνάσια
Ζητείται από τους μαθητές η απάντηση σε 4 ερωτήσεις κατανόησης διδαγμένου κειμένου
Α΄ Τάξη 70 – 100 λέξεις  Β ‘ και Γ ‘ Τάξεις 100 – 130 λέξεις.  Απάντηση σε 4 παρατηρήσεις γραμματικής και σύνταξης που κάθε μια μπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις με τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση φράσεων ή προτάσεων ή λέξεων.
Για τους μαθητές Β ‘ και Γ ‘ Γυμνασίου ζητείται ορθογραφία διδαγμένου κειμένου 50 –70 λέξεων.  Την Α ‘ Τάξη κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0 –2 ½  ενώ στις Β ‘ και Γ ‘ Τάξεις με μονάδες 0- 2 και η ορθογραφία από 1- 4 μονάδες.  
 
  Για τα Ενιαία Λύκεια
Α) Διδαγμένο κείμενο 150 –180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησης (πιθανόν και με υποερωτήματα) . Βαρύτητα :  35 %
Β) Δίδονται 4 παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικής φύσεως και κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει 2 – 4 ερωτήματα μέσα από το κείμενο.  Βαρύτητα : 35%
Γ) Παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120 – 150 λέξεων  με βαρύτητα : 30 % της συνολικής βαθμολογίας.

(Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις στα ΦΕΚ 129 / 15 Μάη 1981 τ. Α’ όπου το ΠΔ 465 / 81 επιλογή θεμάτων γραπτών εξετάσεων Γυμνασίων (Ξένη Γλώσσα), ΦΕΚ 65 Α/ 30 Μαρτίου  2006  όπου το ΠΔ 60/2006 για τα Ενιαία Λύκεια.)

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

1ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Πολυγλωσσία

Το 1ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για
την Πολυγλωσσία και τη Δια Βίου Μάθηση
που θα διεξαχθεί στις 28, 29 και 30 Απριλίου
2011 στην πόλη των Σερρών και θα
φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
Elpida Resort & Spa.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τη
συνεργασία του Επιμελητηρίου Σερρών και τους
Συλλόγους Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Σερρών, Καβάλας και Χαλκιδικής. Θα έχει επίσης
αρωγό το Δήμο Σερρών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lifelonglearning-linguas.gr

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Θέσεις και προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας

Αθήνα, 14 Απριλίου 2011

Προς:
 Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Κοινοποίηση:
 Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &
 Θρησκευμάτων
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

 Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων
κ. Ιωάννη Πανάρετο

     Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων
κ. Βασίλειο Κουλαϊδή


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέσεις και προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

          H Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επί 33 συναπτά έτη, μετά την ανακοίνωση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το σχεδιασμό του Νέου Λυκείου και αφού μελέτησε προσεκτικά τις αλλαγές και τα νέα ωρολόγια προγράμματα για τις Ξένες γλώσσες στο Λύκειο θα ήθελε να εκφράσει τις ενστάσεις της και τις εναλλακτικές της προτάσεις.

Η ΠΕΚΑΔΕ, μεταφέροντας το σύνολο των απόψεων των συναδέλφων Αγγλικής από όλη την Ελλάδα που επικοινώνησαν μαζικά μαζί της τις τελευταίες ημέρες, εκφράζει την έκπληξη, την πικρία και την απογοήτευσή της για τη διπλή υποβάθμιση των ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής στην πρόταση για το Νέο Λύκειο. Συγκεκριμένα, ενώ έως σήμερα υπήρχε σε όλες τις τάξεις του Λυκείου μία ξένη γλώσσα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και η δυνατότητα επιλογής μιας δεύτερης ξένης γλώσσας προαιρετικά, με το σχέδιο του Νέου Λυκείου υπάρχει μόνο στην Α' Λυκείου μια ξένη γλώσσα υποχρεωτικά, ενώ στις Β' και Γ' Λυκείου δεν υπάρχει υποχρεωτικά καμία ξένη γλώσσα παρά μόνο ως μάθημα επιλογής!

Όσον αφορά στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι η πρόσφατη πρόταση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. δεν έλαβε υπόψη:

§  τις εμπεριστατωμένες επιστημονικά και εκπαιδευτικά προτάσεις της Ένωσης για την αποτελεσματική διδασκαλία της Αγγλικής, τις οποίες είχαμε καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπό τον κ. Μπαμπινιώτη, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έγιναν αποδεκτές.
§  τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας καθηγητών Αγγλικής που διεξήγαγε η ΠΕΚΑΔΕ για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο δημόσιο σχολείο, τα οποία είχαμε παρουσιάσει στο Συνέδριο για την ξενόγλωσση εκπαίδευση που διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ, και τα οποία ανέδειξαν με ξεκάθαρο τρόπο την αναγκαιότητα αναβάθμισης της Αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο.
§  τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώμης που διεξήγαγε το Υπουργείο η οποία ανέδειξε τη σπουδαιότητα του μαθήματος των Αγγλικών και την αναγκαιότητα διδασκαλίας του ως υποχρεωτικό μάθημα στο Νέο Λύκειο, στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω.

Επιπλέον, η πρόταση αυτή του Υπουργείου προκαλεί διπλή έκπληξη τη στιγμή που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με:

§  τις έως πρόσφατα διακηρύξεις στελεχών του Υπουργείου, αλλά και τις δικές μας εκφρασμένες θέσεις διαχρονικά, για τη σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας και ιδιαίτερα των Αγγλικών και την αναγκαιότητα εκμάθησης και πιστοποίησης σε υψηλό επίπεδο και στο επίπεδο του Λυκείου.
§  το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει με τις χώρες της Ε.Ε. πολιτικές και πρακτικές που προωθούν ενεργά την εκμάθηση γλωσσών και την πολυγλωσσία ως μέσο ατομικής βελτίωσης των πολιτών της Ε.Ε. και ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την οικονομία της Ε Ε. Για το λόγο αυτό, η Ε.Ε. ενθαρρύνει την εκμάθηση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών σε υψηλό επίπεδο.
§  το γεγονός ότι η γνώση των ξένων γλωσσών έχει οριστεί από τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μία από τις οκτώ δεξιότητες-κλειδιά (key competences) που οι χώρες-μέλη της Ε.Ε., οφείλουν να αναπτύξουν στους μαθητές τους. Για το σκοπό αυτό, οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. προωθούν την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών σε υψηλό επίπεδο με τα Αγγλικά να βρίσκονται στη πρώτη θέση με 38% πανευρωπαϊκά.
§  το γεγονός ότι90% των μαθητών σε ολόκληρη την Ευρώπη μαθαίνουν Αγγλικά Σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, τα Αγγλικά είναι η υποχρεωτική πρώτη ξένη γλώσσα. Ακόμα και όταν υπάρχει επιλογή άλλων γλωσσών, οι μαθητές και οι γονείς τους προτιμούν τα Αγγλικά, που είναι τώρα η πιο ευρύτατα διαδεδομένη γλώσσα στη στοιχειώδη εκπαίδευση.
§  την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην Αγγλική, η γνώση της οποίας, ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που πλήττει την απασχόληση στη χώρα μας, αποτελεί εξαιρετικό εφόδιο και προϋπόθεση για ανεύρεση θέσεων εργασίας.

Ξεκινώντας από τη βασική αρχή ότι το Ελληνικό Δημόσιο σχολείο οφείλει να προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές τη δυνατότητα εκμάθησης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε πολύ καλό, αν όχι άριστο, επίπεδο, η θέση της ΠΕΚΑΔΕ είναι ότι αυτή η γλώσσα πρέπει να είναι η Αγγλική κι αυτό διότι:

Στις σημερινές συνθήκες η Αγγλική γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με πολλούς τομείς που επηρεάζουν άμεσατην κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών της χώρας. Συνεπώς, για να μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις αλλά και για να έχει πιο γρήγορη και άμεση πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης και επικοινωνίας που υπάρχουν διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του Διαδικτύου, η γνώση της Αγγλικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και εργαλείο. Έτσι, η άριστη γνώση της Αγγλικής ως βασικής ξένης γλώσσας και η πιστοποίησή της είναι αναγκαία για τους αυριανούς πολίτες και εργαζόμενους.

Είναι κοινή πεποίθηση πως στη σημερινή εποχή, η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε υψηλό επίπεδο αφορά τον κάθε πολίτη χωριστά και όλους τους χώρους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Νέα δεδομένα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, διαφοροποιούν τις στάσεις και τις ανάγκες των πολιτών και επιβάλλουν πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της Αγγλικής. Τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου περιβάλλοντος διαμορφώνουν παράγοντες όπως η έκρηξη της τεχνολογίας, η πολύγλωσση-πολυπολιτισμική σύνθεση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, η ευρωπαϊκή πολιτική για μια «κοινωνία της γνώσης», η παγκοσμιοποίηση, η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, η διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων απασχόλησης.

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΠΕΚΑΔΕ προτείνει την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη εκμάθηση της Αγγλικής στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος του Λυκείου, όχι για λόγους προβολής της συγκεκριμένης γλώσσας ή του πολιτισμού που εκπροσωπεί, αλλά γιατί θεωρούμε ότι αυτή αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα, όπως εξηγούμε παραπάνω.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων προκαλεί αρνητική έκπληξη και απορία το γεγονός ότι σύμφωνα με τις νέες εξαγγελίες του Υπουργείου Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το «εκσυγχρονισμένο Νέο Λύκειο» διαφαίνεται ότι το μάθημα των Αγγλικών θα αποκτήσει δευτερεύοντα ρόλο.

Επιπλέον, φαίνεται ακατανόητο τα Αγγλικά να είναι μάθημα επιλογής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου όταν σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνα που έγινε από την GPO, για λογαριασμό του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σχετικά με την άποψη των πολιτών για το Νέο Λύκειο, σε ερώτηση ποια μαθήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στο Νέο Λύκειο, τα Αγγλικά ήταν στη πέμπτη θέση της σχετικής λίστας με 77,5% (μετά από τα Μαθηματικά 91,4%, τα Νέα Ελληνικά & τη Λογοτεχνία 89,2%, την Ιστορία 88,9%, και την Πληροφορική 84,3%). Άρα, υπάρχει ισχυρή πεποίθηση στην κοινωνία ότι τα Αγγλικά πρέπει να είναι βασικό και υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο.
         
Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ, μη λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της κοινής γνώμης για το μάθημα των Αγγλικών προβαίνει σε αλλαγές, αγνοώντας τις αρνητικές συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα:

1.     η μη ένταξη στα υποχρεωτικά μαθήματα της πιο διαδεδομένης ξένης γλώσσας παγκοσμίως, θα έχει ως άμεση συνέπεια τη μαζική στροφή των μαθητών/τριών προς την ιδιωτική εκπαίδευση.
2.     η δραστική μείωση των ωρών διδασκαλίας της ξένης γλώσσας διακυβεύει την επιτυχή εκμάθησή της σε υψηλό βαθμό και την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στο πλαίσιο του σχολείου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο μέσος όρος διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας θα πρέπει να ανέρχεται σε 4-6 ώρες εβδομαδιαίως.
3.     Η ανωτέρω μείωση θα έχει ως επιπλέον αποτέλεσμα τις απώλειες οργανικών θέσεων των συναδέλφων μας, με σοβαρές εργασιακές και οικογενειακές επιπτώσεις.

Η θέση της Ένωσης για την αναβάθμιση του μαθήματος των Αγγλικών και την αποτελεσματική διδασκαλία και εκμάθηση στο δημόσιο σχολείο είναι:

·        οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου θα πρέπει να αυξηθούν από 2 σε 3 εβδομαδιαίως, εάν σκοπός είναι η πιστοποίηση των μαθητών στο επίπεδο γλωσσομάθειας Β1-Β2 στο τέλος της Γ' τάξης.
·        το μάθημα των Αγγλικών θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου, έτσι ώστε οι μαθητές του Λυκείου να μπορούν να πιστοποιούνται στο επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1 (Advanced), λόγω μη ύπαρξης ακόμα του Γ2 επιπέδου (Proficiency).
·        στην Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να διδάσκεται η Αγγλική ως ειδικό μάθημα, ώστε να προετοιμάζονται οι υποψήφιοι στις εξετάσεις για την εισαγωγή του στις σχολές και τμήματα που απαιτείται. Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι έδωσαν εξετάσεις για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών περίπου 10.000 μαθητές, αριθμός που αποτελεί το 10% των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
·        στην Γ΄ Λυκείου το μάθημα των Αγγλικών να εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο και ο βαθμός να προσμετράται για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης, επικροτούμε την πρόσφατη εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, η οποία άλλωστε αποτελούσε και πρόταση της Ένωσης. Όμως, δεν επικροτούμε το γεγονός ότι η εισαγωγή της Αγγλικής στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού θα πρέπει να σηματοδοτεί και τη μείωση των ωρών ή την κατάργηση της Αγγλικής στις τάξεις του Λυκείου. Η καινοτομία αυτή της εισαγωγής της Αγγλικής στο Δημοτικό δε θα φέρει κανένα αποτέλεσμα επί της ουσίας, αν δεν εξασφαλίσουμε στους μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού δημόσιου σχολείου το δικαίωμα να αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες εντός του σχολικού πλαισίου και όχι έξω από αυτό και εάν δεν τους δοθεί δωρεάν βοήθεια στην ολοκληρωμένη εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που είναι αυτό του Λυκείου.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη των Ημερήσιων ΕΠΑΛ 3 ώρες την εβδομάδα και στη Β΄ τάξη μόνο 2 ώρες την εβδομάδα. Αντίθετα, στην Γ΄ τάξη των Ημερήσιων ΕΠΑΛ δεν προβλέπεται η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ως μάθημα Γενικής Παιδείας παρά μόνο ως μάθημα Ειδικότητας σε ελάχιστες ειδικότητες. Η πρότασή μας για τα ΕΠΑΛ είναι αντίστοιχη για τα Γενικά Λύκεια και συγκεκριμένα να διδάσκεται η Αγγλική και στις τρεις τάξεις ως μάθημα Γενικής Παιδείας. Επιπλέον, πιστεύουμε πως οι σύγχρονες συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας απαιτούν και τη διδασκαλία εξειδικευμένων Αγγλικών στους Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ, δηλαδή ως μάθημα ειδικότητας: Ειδικά Αγγλικά (English for Specific Purposes-ESP) και όχι μόνο Αγγλική Ορολογία.
         
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι, όσον αφορά στον προγραμματισμό και στις ώρες διδασκαλίας της Αγγλικής στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος εφαρμόζεται μια ανακόλουθη και, όπως πιστεύουμε, αναποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική, όπου οι ώρες διδασκαλίας στις τάξεις του Λυκείου μειώνονται ή καταργούνται.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε την επανεξέταση της πολιτικής του Υπουργείου για τη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση προς όφελος των μαθητών/τριών και αυριανών πολιτών και εργαζομένων μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση της Αγγλικής γλώσσας, η εκμάθησή της οποίας σε υψηλό επίπεδο είναι πλέον ζήτημα εγγραμματισμού και απόκτησης βασικής δεξιότητας.
         
Προς τον σκοπό αυτό, λοιπόν, ζητάμε:

1.     Να γίνει επαναφορά του μαθήματος των Αγγλικών στο Λύκειο καθιστώντας τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε υποχρεωτικό μάθημα για όλες τις τάξεις του Λυκείου και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο όπως και τα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα.
2.     Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου από 2 ώρες σε 3 ώρες
3.     Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου από 2 ώρες σε 3 ώρες
4.     Να επιμορφώνονται συνεχώς οι εκπ/κοί Αγγλικής γλώσσας στις σύγχρονες παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ).
5.     Να συγγραφούν Αγγλικά βιβλία για το Λύκειο, τα οποία θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό.
6.     Να συνδεθεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο με το ΚΠγ μέχρι το επίπεδο «πολύ καλή γνώση» (Γ1).
7.     Να διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα σε όσους δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις σε αυτήν ως ειδικό μάθημα για το Πανεπιστήμιο.
8.     Να ορισθεί ο αριθμός φοίτησης των μαθητών σε 12-15 ανά τμήμα για τη δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων.
9.     Να διδάσκεται η Αγγλική κατά επίπεδα γνώσεων και στο Λύκειο.
10.                        Να δημιουργηθούν στα σχολεία ειδικές αίθουσες-εργαστήρια ξένων γλωσσών.

Ειδικά όσον αφορά τα σχέδια εργασίας (projects) αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένας βασικός τρόπος να πετυχαίνουμε περιστάσεις επικοινωνίας όπου οι μαθητές συνειδητοποιούν την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γλώσσας, βιώνουν νέες εμπειρίες και ανακαλύπτουν γνώσεις, αναπτύσσουν μεθοδολογικές και ερευνητικές ικανότητες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, αποκτούν πραγματική εμπειρία του κόσμου, ζουν την πολυπολιτισμικότητα, βιώνουν την πολυγλωσσία και βασικά μαθαίνουν να επικοινωνούν, χειριζόμενοι τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις.

Υπό το πρίσμα αυτό η πρόταση του Υπουργείου να εκπονούνται οι συνθετικές διαθεματικές εργασίες στην Αγγλική γλώσσα προαιρετικά έχει ενδιαφέρον αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν αναιρεί την αναγκαιότητα διδασκαλίας του μαθήματος στο Λύκειο! Αντίθετα, προϋποθέτει την ενισχυμένη διδασκαλία της γλώσσας στον υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πολύ περισσότερο όταν η εκπόνηση μίας εργασίας στην Αγγλική θα αποτελεί, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου, μία μορφή αξιολόγησης για τους μαθητές/τριες του Λυκείου, όπου θα αποτιμάται η πρόοδός τους και ο βαθμός συμμετοχής τους στην παιδαγωγική πράξη, η δε βαθμολογία τους θα προσμετράται στο γενικό βαθμό της τάξης και στην πρόσβαση στο πανεπιστήμιο!

Επιπλέον, η πολύ καλή γνώση Αγγλικών θα επιτρέψει και θα διευκολύνει σύγχρονες και προχωρημένες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως:

Ø  την πραγματοποίηση διασχολικών συνθετικών εργασιών. Η διεξαγωγή κοινών projects μεταξύ σχολείων φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και εστιάζει την προσοχή τους στην κατανόηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας ανάλογων συστημάτων, βοηθά την άμεση συνεργασία και τα εκπαιδεύει στην από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων χωρίς όρια γεωγραφικά και πολιτιστικά. Έχουμε, έτσι, μια διαπολιτισμική εκπαίδευση στις πραγματικές της διαστάσεις.
Ø  τη συμμετοχή των μαθητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Για τους νέους Ευρωπαίους πολίτες μαθητές και σπουδαστές όλων των βαθμίδων υπάρχουν διάφορα προγράμματα επιχορηγούμενα ή όχι που στόχο έχουν την καλύτερη εκμάθηση γλωσσών.
Ø  τη συμμετοχή των μαθητών στη δράση eTwinning που έχει ως στόχο τη διασύνδεση των σχολείων της Ευρώπης και αποτελεί από τον Σεπτέμβριο του 2004 μία από τις πολλές δράσεις του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ø  τις επισκέψεις μαθητών Λυκείου σε σχολεία της Ε.Ε. Τα οφέλη είναι εκπαιδευτικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά και εγκυκλοπαιδικά: Γνωριμία με νέους τόπους, νέα συστήματα οργάνωσης σχολικής ζωής οδηγούν στη διεύρυνση του ορίζοντα των μαθητών, σύγκριση συνθηκών μάθησης.

Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η επαναφορά και αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής ως υποχρεωτικό μάθημα θα αποφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να μάθουν την πιο διαδεδομένη γλώσσα του κόσμου, ανοίγοντας προοπτικές και ορίζοντες και παρέχοντάς τους γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που θα αποδειχτούν πολύτιμες για την μελλοντική ζωή τους. Εξάλλου, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί  ότι ένας μαθητής τελειώνοντας το Γυμνάσιο με διδασκαλία της Αγγλικής μόνον 2 ώρες εβδομαδιαίως στην Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου θα έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες ή ότι θα μπορέσει να επιτύχει σε οποιεσδήποτε γλωσσικές εξετάσεις γλωσσομάθειας μέσω του σχολικού προγράμματος.

Με τις νέες εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου δίνεται η εντύπωση πως η πολυγλωσσία εγκαταλείπεται ή παραμένει σε επίπεδο Γυμνασίου σε μία χώρα που οι μαθητές της και οι σπουδαστές της θα αναγκαστούν λόγω κινητικότητας να συγκριθούν με συνομηλίκους τους στην Ευρώπη και να χάσουν θέσεις σπουδών και εργασίας λόγω έλλειψης των απαιτουμένων γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας. Δίνεται, λοιπόν, η ευκαιρία στο Υπουργείο να προβεί τώρα που οι καιροί το απαιτούν σε μια γενναία κίνηση αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της ουσιαστικής, ολοκληρωμένης παροχής στους μαθητές υψηλής ποιότητας εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο καθώς και της προστιθέμενης αξίας που αυτή η παροχή θα προσφέρει στους αυριανούς Έλληνες πολίτες.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι τα Αγγλικά ωςυποχρεωτικό, αναβαθμισμένο μάθημα στο Λύκειο, βασικό κορμό της δωρεάν εκπαίδευσης, θα συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σχολείου, στην προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στην δυνατότητά του να προσφέρει στους μαθητές/τριες τα απαραίτητα εφόδια για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες τους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινότητας.

Κυρία Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε να αποδεχθείτε το αίτημά μας για συνάντηση στο Γραφείο σας, στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, όπου θα θέλαμε να σας καταθέσουμε και να συζητήσουμε τις ανωτέρω προτάσεις μας.

Η ΠΕΚΑΔΕ είναι πάντοτε στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει από την πλευρά της ότι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Υπόμνημα καθηγητών αγγλικής δημοσίων σχολείων βόρειας Ελλάδας προς την υπουργό Παιδείας

 


2ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΚΑΔΕΒΕ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Θέσεις των εκπ/κών ΠΕ06 Βόρειας Ελλάδας σχετικά με το μάθημα των
               Αγγλικών στο Νέο Σχολείο»
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ. Αριθμ. 5/06-05-2010 Υπόμνημα της ΕΚΑΔΕΒΕ προς την Υπουργό
               ΠΔΒΜΘ, με θέμα «θέσεις και προτάσεις του Κλάδου ως προς τη φύση και το
               ρόλο του μαθήματος των Αγγλικών στο Νέο Σχολείο».
               2) Το από 14-04-2011 Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής
               Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), με θέμα «Θέσεις και προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ
               για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας».

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Όπως σας γνωρίσαμε με το υπ.αριθμ.(1) παραπάνω σχετικό Υπόμνημά μας, η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε.) λειτουργεί από το 1975, με έδρα τη Θεσσαλονίκηκαι μέλη της είναι καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Θράκη.
Η Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε. είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριους στόχους την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, την επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα, καθώς και την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τόσο στο γενικό μαθησιακό περιβάλλον, όσο και την ίδια τη διδακτική πράξη στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με το παρόν Υπόμνημά μας σας γνωρίζουμε:
Α.  Ότι ταυτιζόμαστε πλήρως με τις θέσεις και προτάσεις που σας μεταφέρει με το υπ.αριθμ. (2) παραπάνω σχετικό Υπόμνημά της η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) σχετικά με τη θέση του μαθήματος των Αγγλικών στο Νέο Σχολείο.
Β. Σχετικά με την – εν τοις πράγμασι – εξαίρεση του μαθήματος των Αγγλικών από τις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Νέου Λυκείου, συμπληρώνουμε  ως προς τις θέσεις και προτάσεις  της Πανελλήνιας Ένωσης του Κλάδου μας (ΠΕΚΑΔΕ), υπογραμμόζοντας τα εξής:
1.  Η κατάργηση – ουσιαστικά – του μαθήματος δημιουργεί ένα κενό τουλάχιστον δύο ετών μεταξύ της Α΄τάξης Λυκείου και της Γ/θμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή της εργασιακής απασχόλησης των μαθητών και αποφοίτων. Τόσο οι πανεπιστημιακές σπουδές, όσο και η επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και η αγορά εργασίας σε οποιοδήποτε σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον απαιτούν ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, το οποίο σε όλη τη διάρκεια της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης  επιβάλλεται να παρέχεται και να συντηρείται (άρα και να διασφαλίζεται) θεσμικά, μέσα από τις δομές του κοινωνικού Κράτους – Κράτους πρόνοιας.
2.  Επιπλέον, οι ερευνητικές εργασίας των μαθητών όλων των τάξεων του Νέου Λυκείου, όπως προαναγγέλθηκε, παρέχουν δυνατότητα εκπόνησης στην Αγγλική γλώσσα και σε ποσοστό 50%. Είναι, επομένως, απαραίτητο το μάθημα των Αγγλικών στο Νέο Λύκειο να ενταχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα όλων των ετών και των κατευθύνσεων, δεδομένου  ότι στην πλειοψηφία τους οι πηγές (τουλάχιστον οι διαδικτυακές) στις οποίες θα καταφύγουν οι μαθητές για την άντληση στοιχείων της έρευνάς τους θα είναι αγγλόφωνες. Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητικές αυτές εργασίες απαιτούν άρτια καθοδήγηση, επίβλεψη και αξιολόγηση, τόσο στα σχολεία της ακριτικής Ελλάδας, όσο και στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων.

Παρακαλούμε να εξετάσετε με προσοχή τις θέσεις – προτάσεις του Κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής γλώσσας δημόσιας εκπαίδευσης και, όπως έχουμε ήδη προτείνει, είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία με στόχο τόσο το καλό της δημόσιας εκπαίδευσης στην πατρίδα μας, όσο και το συμφέρον ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.


Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΔΕΒΕ

           Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας
                                                   
     Πέτρος Ζαγκλιβερινός                                                          Φωτεινή Γιαννίτση

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

IATEFL Conference Online

Brighton Online is live

Join us online for the 45th IATEFL Annual International Conference

The British Council invites English teachers all around the world to take part in the Brighton Online which is
the interactive web coverage of the 2011 IATEFL Conference in Brighton. The 2011 Brighton IATEFL
Conference takes place between 15th and 19th April 2011 - Brighton Online has already started. Visit the
Brighton Online website at: http://iatefl.britishcouncil.org/2011

Brighton Online is a British Council / IATEFL partnership. Brighton Online offers free, interactive coverage of
this year’s IATEFL Conference. The Brighton Online website features live and on-demand video webcasts of
conference presentations and workshops, video interviews, moderated discussion forums, photo albums and
conference reports.

Brighton Online provides teacher audiences worldwide with an opportunity to share ideas with colleagues
before, during and after the conference. Last year over 50,000 teachers all over the world spent over 15,000
hours watching the video we made available as part of the IATEFL Harrogate Online Project. This year we
expect an even larger audience to join us for Brighton Online.

So, how can I take part?

You can visit the Brighton Online website at http://iatefl.britishcouncil.org/2011. Join in and be part of the
conference!
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Αφρικής ΜέθεξηΑφρικής Μέθεξη είναι ο τίτλος του βιβλίου της Ελένης Γκίνου που παρουσιάστηκε από την Ελένη Αναγνώστη-Μπακάλη, φιλόλογο και τη Μαρία Σταμπουλή-Παπούδα, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας την Κυριακή 13 Μαρτίου και ώρα 7:30μ.μ. στην αίθουσα «Γ. Χρηστίδης»
του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σερρών.
Η παρουσίαση πλαισιώθηκε από χορωδία μαθητών  του Μουσικού
Σχολείου Σερρών.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας
“Σέρρες – Fosses
σε συνεργασία με το Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής
και το “Σ. Ι. Κ. Ξ. Γ.” Ν. Σερρών

Αφρικής Μέθεξη : Πρόκειται για ένα σύνθετο βιβλίο - βιωματικό, ιστορικό, εθνολογικό, φωτογραφικό - για την Αφρική, που οδηγεί τον αναγνώστη σε ένα άγνωστο κόσμο για την Ελλάδα, όπως  μυήσεις ενηλικίωσης, σκηνές δουλεμπορίου,  καραβάνια ελατιού, φυλές, μυστήρια σε βασίλεια κ.α..  250 φωτογραφίες ανθρώπων-τοπίων και 450 φωτογραφίες αντικειμένων συνθέτουν τη μέθεξη της Αφρικής στον  πολιτισμό του παγκοσμίου, που η συγγραφέας και πανεπιστημιακή καθηγήτρια μεταφέρει σαν μια γλυκιά μέθη στην Ελλάδα.

Χαιρετισμός

    Με την ευκαιρία της νέας Σχολικής χρονιάς 2010-2011, τα μέλη του νέου Δ.Σ. που ανέδειξαν οι εκλογές της 23/1/2011, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ και ευχαριστούμε τα μέλη του Συλλόγου τόσο για την παρουσία τους στην ετήσια κοπή βασιλόπιτας όσο και για την εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους.
   Αισιοδοξούμε να εργαστούμε με γνώμονα τους βασικούς στόχους του συλλόγου μας : τη διαρκή ενημέρωση των μελών μας για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, τη στήριξη των συναδέλφων στο εκπαιδευτικό τους έργο, την ενδυνάμωση του πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του Συλλόγου.
   Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του Συλλόγου και παροτρύνουμε και όλους τους νέους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών και την προώθηση του Συλλόγου μας σε ένα δυνατό επιστημονικό όργανο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
   Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το Σχολικό μας Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Σκενδέρη- τον οποίο και θεωρούμε επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας – για την άριστη συνεργασία και άμεση ανταπόκριση.
Τέλος, ευχαριστούμε τις εισηγήτριες του σεμιναρίου μας της 23/1/2011 με θέμα: “Where there is a will, there is a way”. Introducing CLIL in the Greek classroom,
Ματθαιουδάκη Μαρίνα Επίκουρη Καθηγήτρια και Αλεξίου Θωμαή Λέκτορα του Αγγλικού Τμήματος του ΑΠΘ καθώς και την καταξιωμένη  συνάδελφο Λασκαρίδου Χρύσα που παρουσίασαν αφιλοκερδώς την εργασία τους και κράτησαν το motivation των συναδέλφων σταθερά αμείωτο!
   Προκειμένου οι μελλοντικές δραστηριότητες του Συλλόγου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μελών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το νέο συμβούλιο εκφράζοντας ιδέες για τα μελλοντικά θέματα σεμιναρίων, προτάσεις για δράσεις και προβληματισμούς :

Πρόεδρος : Δράμπα Σουζάνα     suzanagr@in.gr

Αντιπρόεδρος : Γκένιου Δώρα   d.gkeniou@gmail.com
                                                                                                

Γραμματέας : Τσακίρδαη Ελπίδα  tsakirdai@hotmail.com

Ταμίας : Πάνου Ελευθερία   elpanou@sch.gr

Τακτικό Μέλος : Χρηστίδου Δέσποινα   despinach@yahoo.com

Αναπληρωματικά Μέλη : Καρυοφύλλη Ελένη  elkariof@yahoo.gr

      και Καλαϊτζή Κων/να 


Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Σε μια προσπάθεια στήριξης και αναγνώρισης του έργου των μελών μας –Καθηγητών Αγγλικής και γνωρίζοντας ότι πολλά μέλη συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες των σχολείων τους, οργανώνουν Projects και Προγράμματα, δραματοποιήσεις, τραγούδια, δρώμενα και σχολικές παραστάσεις, εφαρμόζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, σκεφτόμαστε να οργανώσουμε συνάντηση παρουσίασης «καλών πρακτικών» πριν τη λήξη του Σχολικού έτους 2010-2011.
Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να ενημερώσουν για οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα  πρόταση πριν τις Πασχαλινές Διακοπές, αναφέροντας
 Είδος εργασίας –παρουσίασης-δρώμενου, Θέμα, Τάξη ή Επίπεδο και όποια άλλη χρήσιμη πληροφορία στα τηλέφωνα ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΔΣ

Εκδήλωση με τον συγγραφέα Θεόδωρο ΓρηγοριάδηΗ  Ένωση Καθηγητών Αγγλικών  Δημοσίου σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και το Σύλλογο Ελληνογαλλικής φιλίας διοργάνωσαν τη Λογοτεχνική Συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 στις 7:00 μμ. στην αίθουσα του 1ου ορόφου της Δημόσιας ΚΒΣ με θέμα:

«Λογοτεχνία και μυθιστόρημα:
η ανάγκη της ανάγνωσης και η απόλαυση της αφήγησης»

Ομιλητής: Θεόδωρος Γρηγοριάδης-Συγγραφέας και Καθηγητής Αγγλικών
Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στην ανθρώπινη ανάγκη για αφήγηση, στην απόλαυση της ανάγνωσης, στις αφηγηματικές λειτουργίες του μυθιστορήματος και τη διαχρονική εμβέλεια της λογοτεχνίας. Πώς το μυθιστόρημα  επηρεάζει την σκέψη και τις ζωές των ανθρώπων μέσα από παραδείγματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
«Ο καταξιωμένος συγγραφέας και συνάδελφος-καθηγητής  Αγγλικών Θεόδωρος Γρηγοριάδης, γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Παγγαίου Καβάλας, σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο ΑΠΘ, δίδαξε επί σειρά ετών στη Β/θμια  Εκπ/ση και έχει στο ενεργητικό του μυθιστορήματα και διηγήματα, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, συμμετοχές και ομιλίες σε συνέδρια και σεμινάρια εντός και εκτός συνόρων και είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Τα τελευταία χρόνια είναι αποσπασμένος στη ΔΚΒΣ και έχει οργανώσει δεκάδες Λογοτεχνικά Σεμινάρια στο χώρο της Βιβλιοθήκης και σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης. Η παρουσία του σε αυτή τη Συνάντηση τιμά ιδιαίτερα το Σύλλογό μας και ελπίζουμε να κεντρίσει το ενδιαφέρον σας.»

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση.
Προτεινόμενα βιβλία του συγγραφέα για Ανάγνωση:
«Το Παρτάλι» Πατάκης 2001 (μεταφρασμένο στα Γαλλικά-La Loque)
«Έξω απ’ το σώμα» Πατάκης 2003
«Αλούζα χίλιοι και ένας εραστές» Πατάκης 2005
«Δεύτερη Γέννα» Πατάκης 2009
« Ο παλαιστής και ο δερβίσης» Πατάκης 2010

Πληροφορίες για το συγγραφέα και αποσπάσματα των έργων του στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της ΔΚΒΣ     www.serrelib.gr