Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Νομοθεσία σχετική με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων του μαθήματος των Αγγλικών σε Γυμνάσια και Λύκεια

1.   Για τα Γυμνάσια
Ζητείται από τους μαθητές η απάντηση σε 4 ερωτήσεις κατανόησης διδαγμένου κειμένου
Α΄ Τάξη 70 – 100 λέξεις  Β ‘ και Γ ‘ Τάξεις 100 – 130 λέξεις.  Απάντηση σε 4 παρατηρήσεις γραμματικής και σύνταξης που κάθε μια μπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις με τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση φράσεων ή προτάσεων ή λέξεων.
Για τους μαθητές Β ‘ και Γ ‘ Γυμνασίου ζητείται ορθογραφία διδαγμένου κειμένου 50 –70 λέξεων.  Την Α ‘ Τάξη κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0 –2 ½  ενώ στις Β ‘ και Γ ‘ Τάξεις με μονάδες 0- 2 και η ορθογραφία από 1- 4 μονάδες.  
 
  Για τα Ενιαία Λύκεια
Α) Διδαγμένο κείμενο 150 –180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησης (πιθανόν και με υποερωτήματα) . Βαρύτητα :  35 %
Β) Δίδονται 4 παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικής φύσεως και κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει 2 – 4 ερωτήματα μέσα από το κείμενο.  Βαρύτητα : 35%
Γ) Παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120 – 150 λέξεων  με βαρύτητα : 30 % της συνολικής βαθμολογίας.

(Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις στα ΦΕΚ 129 / 15 Μάη 1981 τ. Α’ όπου το ΠΔ 465 / 81 επιλογή θεμάτων γραπτών εξετάσεων Γυμνασίων (Ξένη Γλώσσα), ΦΕΚ 65 Α/ 30 Μαρτίου  2006  όπου το ΠΔ 60/2006 για τα Ενιαία Λύκεια.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου