Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Υπόμνημα καθηγητών αγγλικής δημοσίων σχολείων βόρειας Ελλάδας προς την υπουργό Παιδείας

 


2ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΚΑΔΕΒΕ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Θέσεις των εκπ/κών ΠΕ06 Βόρειας Ελλάδας σχετικά με το μάθημα των
               Αγγλικών στο Νέο Σχολείο»
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ. Αριθμ. 5/06-05-2010 Υπόμνημα της ΕΚΑΔΕΒΕ προς την Υπουργό
               ΠΔΒΜΘ, με θέμα «θέσεις και προτάσεις του Κλάδου ως προς τη φύση και το
               ρόλο του μαθήματος των Αγγλικών στο Νέο Σχολείο».
               2) Το από 14-04-2011 Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής
               Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), με θέμα «Θέσεις και προτάσεις της ΠΕΚΑΔΕ
               για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας».

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Όπως σας γνωρίσαμε με το υπ.αριθμ.(1) παραπάνω σχετικό Υπόμνημά μας, η Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας (Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε.) λειτουργεί από το 1975, με έδρα τη Θεσσαλονίκηκαι μέλη της είναι καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Θράκη.
Η Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Β.Ε. είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριους στόχους την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, την επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα, καθώς και την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τόσο στο γενικό μαθησιακό περιβάλλον, όσο και την ίδια τη διδακτική πράξη στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με το παρόν Υπόμνημά μας σας γνωρίζουμε:
Α.  Ότι ταυτιζόμαστε πλήρως με τις θέσεις και προτάσεις που σας μεταφέρει με το υπ.αριθμ. (2) παραπάνω σχετικό Υπόμνημά της η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) σχετικά με τη θέση του μαθήματος των Αγγλικών στο Νέο Σχολείο.
Β. Σχετικά με την – εν τοις πράγμασι – εξαίρεση του μαθήματος των Αγγλικών από τις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Νέου Λυκείου, συμπληρώνουμε  ως προς τις θέσεις και προτάσεις  της Πανελλήνιας Ένωσης του Κλάδου μας (ΠΕΚΑΔΕ), υπογραμμόζοντας τα εξής:
1.  Η κατάργηση – ουσιαστικά – του μαθήματος δημιουργεί ένα κενό τουλάχιστον δύο ετών μεταξύ της Α΄τάξης Λυκείου και της Γ/θμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή της εργασιακής απασχόλησης των μαθητών και αποφοίτων. Τόσο οι πανεπιστημιακές σπουδές, όσο και η επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και η αγορά εργασίας σε οποιοδήποτε σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον απαιτούν ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, το οποίο σε όλη τη διάρκεια της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης  επιβάλλεται να παρέχεται και να συντηρείται (άρα και να διασφαλίζεται) θεσμικά, μέσα από τις δομές του κοινωνικού Κράτους – Κράτους πρόνοιας.
2.  Επιπλέον, οι ερευνητικές εργασίας των μαθητών όλων των τάξεων του Νέου Λυκείου, όπως προαναγγέλθηκε, παρέχουν δυνατότητα εκπόνησης στην Αγγλική γλώσσα και σε ποσοστό 50%. Είναι, επομένως, απαραίτητο το μάθημα των Αγγλικών στο Νέο Λύκειο να ενταχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα όλων των ετών και των κατευθύνσεων, δεδομένου  ότι στην πλειοψηφία τους οι πηγές (τουλάχιστον οι διαδικτυακές) στις οποίες θα καταφύγουν οι μαθητές για την άντληση στοιχείων της έρευνάς τους θα είναι αγγλόφωνες. Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητικές αυτές εργασίες απαιτούν άρτια καθοδήγηση, επίβλεψη και αξιολόγηση, τόσο στα σχολεία της ακριτικής Ελλάδας, όσο και στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων.

Παρακαλούμε να εξετάσετε με προσοχή τις θέσεις – προτάσεις του Κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής γλώσσας δημόσιας εκπαίδευσης και, όπως έχουμε ήδη προτείνει, είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία με στόχο τόσο το καλό της δημόσιας εκπαίδευσης στην πατρίδα μας, όσο και το συμφέρον ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.


Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΔΕΒΕ

           Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας
                                                   
     Πέτρος Ζαγκλιβερινός                                                          Φωτεινή Γιαννίτση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου