Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

1st Hellenic Conference on Early Language Learning


First Steps to Multilingualism:
The Greek Programme of English for Young Learners


About the Conference

After the launch of the Greek English for Young Learners project, in 2010, major developments have taken place in the area of Early Language Learning (ELL) in Greece. The purpose of this conference is, therefore, to share our experience with others, to disseminate to a local and international audience EYL project results, to discuss in view of acquired expertise issues connected with multilingualism, with teaching and assessing young learners, as well as to propose innovative ways of teacher training and professional development. The working language is English. Those interested in attending the conference, please see the Terms of Participation and register here.


http://rcel.enl.uoa.gr/peap/conference/about_conference.html

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

e yliko προετοιμασίας για το ΚΠγ

http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/ekpaideutikoi

yliko

Ηλεκτρονικό ευρετήριο δραστηριοτήτων

Το ηλεκτρονικό υλικό, που ετοιμάστηκε για να εξασκήσετε τους μαθητές σας με δραστηριότη­τες του τύπου που θα αντιμετωπίσουν στις εξε­τάσεις, τοποθετήθηκε για την εξυπηρέτησή σας σε ένα Ηλεκτρονικό Ευρετήριο και κατηγοριοποιήθηκε σύμφωνα με τύπο, στόχο, θεματική και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κάθε δραστηριότητα. Μπαίνοντας στο ευρετήριο, μπορείτε να ανασύρετε τις δραστηριότητες που θέλετε ανάλογα με την γλώσσα, επίπεδο, και ενότητα για την οποία χρησιμεύει.


eggrafa

Ηλεκτρονικά βιβλία

Για όσους ακόμη διστάζουν να χρησιμοποιήσουν χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία σαν το Ηλεκτρονικό Ευρετήριο, ή και για εκείνους που θέλουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν για να ετοιμάσουν τους μαθητές τους να είναι και σε έντυπη μορφή –ώστε να έχουν κάτι πιο «χειροπιαστό»– ετοιμάστηκαν εγχειρίδια με τίτλο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ: Το βιβλίο του υποψήφιου και ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ: Το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Τα εγχειρίδια αυτά είναι σε μορφή pdf και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τα εκτυπώσει.

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

My Jolly Phonics

My Jolly phonics, book 1, βιβλίο το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει μαθητές, καθηγητές και γονείς στα πρώτα βήματα με την Αγγλική γλώσσα και να ενισχύσει τη φωνολογική τους ενημερότητα με ασκήσεις που λείπουν από τα βιβλία της Ελληνικής αγοράς. Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις «φωνολογικές ανάγκες» όλων των μαθητών αλλά και όλων αυτών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα στις σελίδες του θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και «ανάποδα» γράμματα γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Ως βιβλίο, μπορεί να συμπληρώσει οποιοδήποτε coursebook έχετε επιλέξει να διδάξετε. Μέσα στις σελίδες του θα βρείτε τις ακόλουθες κατηγορίες:
1.       Θεωρητικά στοιχεία για τις ΜΔ
2.       Γραφή-γραφοκινητικότητα αλφάβητου
3.       Δραστηριότητες και με τα 26 γράμματα
4.       Ασκήσεις και παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας
5.       Άτυπο τεστ αξιολόγησης φωνολογικής ενημερότητας
6.       Πρωτότυπες δραστηριότητες