Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

My Jolly Phonics

My Jolly phonics, book 1, βιβλίο το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει μαθητές, καθηγητές και γονείς στα πρώτα βήματα με την Αγγλική γλώσσα και να ενισχύσει τη φωνολογική τους ενημερότητα με ασκήσεις που λείπουν από τα βιβλία της Ελληνικής αγοράς. Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις «φωνολογικές ανάγκες» όλων των μαθητών αλλά και όλων αυτών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα στις σελίδες του θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και «ανάποδα» γράμματα γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Ως βιβλίο, μπορεί να συμπληρώσει οποιοδήποτε coursebook έχετε επιλέξει να διδάξετε. Μέσα στις σελίδες του θα βρείτε τις ακόλουθες κατηγορίες:
1.       Θεωρητικά στοιχεία για τις ΜΔ
2.       Γραφή-γραφοκινητικότητα αλφάβητου
3.       Δραστηριότητες και με τα 26 γράμματα
4.       Ασκήσεις και παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας
5.       Άτυπο τεστ αξιολόγησης φωνολογικής ενημερότητας
6.       Πρωτότυπες δραστηριότητες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου