Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

e yliko προετοιμασίας για το ΚΠγ

http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/ekpaideutikoi

yliko

Ηλεκτρονικό ευρετήριο δραστηριοτήτων

Το ηλεκτρονικό υλικό, που ετοιμάστηκε για να εξασκήσετε τους μαθητές σας με δραστηριότη­τες του τύπου που θα αντιμετωπίσουν στις εξε­τάσεις, τοποθετήθηκε για την εξυπηρέτησή σας σε ένα Ηλεκτρονικό Ευρετήριο και κατηγοριοποιήθηκε σύμφωνα με τύπο, στόχο, θεματική και άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κάθε δραστηριότητα. Μπαίνοντας στο ευρετήριο, μπορείτε να ανασύρετε τις δραστηριότητες που θέλετε ανάλογα με την γλώσσα, επίπεδο, και ενότητα για την οποία χρησιμεύει.


eggrafa

Ηλεκτρονικά βιβλία

Για όσους ακόμη διστάζουν να χρησιμοποιήσουν χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία σαν το Ηλεκτρονικό Ευρετήριο, ή και για εκείνους που θέλουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν για να ετοιμάσουν τους μαθητές τους να είναι και σε έντυπη μορφή –ώστε να έχουν κάτι πιο «χειροπιαστό»– ετοιμάστηκαν εγχειρίδια με τίτλο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ: Το βιβλίο του υποψήφιου και ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ: Το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Τα εγχειρίδια αυτά είναι σε μορφή pdf και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τα εκτυπώσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου