Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

How to use this Blog

A short tutorial on how to use this blog. Just click on the link below

http://www.screencast.com/users/dogk/folders/Jing/media/dabe2406-852f-4d19-99c3-d96dd9429d55

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου