Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

"Charles Dickens: Births, Marriages, Deaths"

The School of English, Aristotle University of Thessaloniki

and

The Department of English Language and Literature, Bilkent University, Ankara, Turkey

jointly organise a conference entitled  "Charles Dickens: Births, Marriages, Deaths", to be held

October 19-20, 2012, in Thessaloniki. For more info visit http://www.enl.auth.gr/dickens

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου