Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

21st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Invited Speakers


Conference Venue

The Conference will take place at the Mediterranean Palace (http://www.mediterranean-palace.gr), a five-star hotel in the town center.

http://www.enl.auth.gr/ISTAL21/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου