Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

5/11 - Teacher Development Online

A moderated panel discussion about webinars and other ways of developing as a teacher using the Web. This webinar is organised with IATEFL Peru and features special guests (to be confirmed).

5/11 - Teacher Development Online

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου