Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Oxford University Press - Upcoming Events

Later this month OUP is launching ‘Global Webinars’. 
These webinars are a chance for you to join colleagues around the world to listen to keynote speakers and share your thoughts and ideas about hot topics in ELT. Find out more and register here:

http://elt.oup.com/feature/global/upcoming_events/?cc=gr&selLanguage=en

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου