Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Looking Ahead to New Challenges


TEUM's Board with the speakers Mr Vassilakis and Ms Fatsiadou


A coffee at the break with Mr Vassilakis


Meeting friends after summer


Mr Moschopoulos from MM Publications


Ms Fatsiadou from Express Publishing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου