Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Ιστοσελίδα Αγγλικών Α και Β Δημοτικού -ΥΠΔΒΜΘ

Συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), με την οποία εισάγεται η αγγλική γλώσσα στην Α' & Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου