Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

1o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για την Εκμάθηση Γλωσσών σε Νεαρή Ηλικία (ΠΕΑΠ)1o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
για την Εκμάθηση Γλωσσών σε Νεαρή Ηλικία (ΠΕΑΠ)
Το 1ο Ελληνικό Συνέδριο με τίτλο ‘First Steps to Multilingualism: The Greek Programme of English for Young Learners”, που οργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του Έργου « Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Ιουνίου 2013 στην Ανάβυσσο Αττικής.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών, η διάχυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων σχετικά με την επιτυχία του προγράμματος στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών(ΕΑΕΠ), η συζήτηση σχετικά με το θέμα της πολυγλωσσίας και της εκμάθησης της ξένης γλώσσας σε νεαρή ηλικία και οι καινοτόμες προτάσεις διδασκαλίας και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Στο συνέδριο συμμετείχαν συνεργάτες του προγράμματος, επιμορφωτές εκπαιδευτικών εσωτερικού και εξωτερικού, πανεπιστημιακοί, σχολικοί σύμβουλοι Αγγλικών και εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το πρόγραμμα σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ ενώ παρουσιάστηκαν εργασίες σε μορφή αφίσας (poster) .
Η κ. Δράμπα Σουζάνα του 20ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών συμμετείχε με θέμα:“Playing withGoldilocks and the Three Bears” και έλαβε έπαινο από την ακαδημαϊκή επιτροπή του συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ    http://rcel.enl.uoa.gr/peap/   ή του Συνεδρίου                                http://rcel.enl.uoa.gr/peap/conference/index.html1 σχόλιο: