Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Luke 'n' Dave' s Plays!!!

The play scripts are kindly shared by Luke 'n' Dave in case we want to use them with our own students!  The water billsept2011
You can find the rest of the texts here:  Me and Him

Driving Test

Customs Officer

Christmas Carol

Bank Robber

Also you can visit http://davenluke.wordpress.com/ for further info and photos! 
View more documents from doragk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου