Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

European Language Portfolio

If you wish to know more about the concept of the ELP and how it was developed,
create and register your own model or download ELP components.


If you wish to access support for introducing an ELP into a school system,
an educational sector, a school, or a class.

visit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου