Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Welcome Back from Summer Holidays!

We are delighted to welcome you back, members and friends of our Union, after a relaxing summer holiday!We hope you enjoyed it and we are looking forward to a successful and productive school year.
We are working on setting up a number of events in the months ahead of us..
so Stay Tuned for details!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου