Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Mαθηση 2.0Video streaming by Ustream

A one-day seminar, broadcast online, on lifelong learning and web 2.0 tools.
Ms Efi Tzouri is sharing it with all of us.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου