Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Ημερίδα Erasmus+ 2018

Με 9 σχολεία και 24 εισηγητές, η ημερίδα «Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+: διάχυση αποτελεσμάτων και παραδείγματα καλών πρακτικών στο νομό Σερρών» που διοργανώνει η ΜΕΚΑΔΕΣΔ στις 22/01/2018 στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών στις 17.30, σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ, τη ΔΔΕ και τους συμβούλους Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, φιλοδοξεί να αναδείξει τα έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο νομού, στην υλοποίηση των οποίων κεντρικό ρόλο έχουν οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας, προσδοκώντας πως αυτά θα αποτελέσουν έμπνευση για όσους θα ήθελαν να τρέξουν μελλοντικά ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου