Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Etwinning projects

Why not start an etwinning project this year?

Why not meet teachers from all over Europe?

Why not give your students the chance for authentic
and meaningful communication?

For practical tips and a first-step guide
visit http://etwinningmentoring.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου