Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Tennessee Williams: on the occasion of his birth centenaryA documentary reproduced by LIFO free press to mark
 the centenary of the birth (March 26, 1911) of Tennessee Williams,
a biography of the great American playwright novel.

TENNESSEE WILLIAMS' LIFE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου