Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Seminar about Dickens

In case you would like to attend a webinar about Dickens, promoted by the British Council
go to this link http://www.teachingenglish.org.uk/seminars

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου